Hello Kitty Land Ticket
Region:Tokyo, Kyushu Days:     HKD160 up
Universal Studio Japan
Region:Osaka Days:     HKD520 up
Tokyo Disneyland admission ticket
Region:Tokyo Days:     JPY7,400 up
Hello Kitty Land Ticket
Region:Tokyo, Kyushu Days:        HKD160 up
Universal Studio Japan
Region:Osaka Days:        HKD520 up
Tokyo Disneyland admission ticket
Region:Tokyo Days:        JPY7,400 up