Japan Legoland Ticket
Region:Nagoya Days:     HKD0 up
Universal Studio Japan
Region:Osaka Days:     HKD525 up
Tokyo Disneyland admission ticket
Region:Tokyo Days:     JPY7,400 up
Japan Legoland Ticket
Region:Nagoya Days:        HKD0 up
Universal Studio Japan
Region:Osaka Days:        HKD525 up
Tokyo Disneyland admission ticket
Region:Tokyo Days:        JPY7,400 up