Nagoya‧3 Days
Region:Nagoya Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-04-08 to 2017-09-28 HKD3,040 up
Nagoya & Mie Prefecture‧5 Days
Region:Nagoya City:Nagoya Mie Prefecture Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-02-24 to 2017-06-30 HKD5,190 up
Japan 7/8 Days Wifi Card
Region:Wi-Fi SIM Card, Hokkaido, Tokyo, Nagoya, Osaka, Kyushu, Okinawa City:Osaka Tokyo Okinawa Nagoya Sapporo Days:7 day 6 night Airline:Not Applicable    Departure:2017-04-12 to 2018-12-31 HKD138 up
Japan Legoland Ticket
Region:Nagoya Days:     HKD0 up
JR Tokai Pass
Region:Tokyo, Alpen Route, Nagoya, Osaka Days:     JPY4,500 up
Nagoya‧3 Days
Region:Nagoya Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-04-08 to 2017-09-28 HKD3,040 up
Nagoya & Mie Prefecture‧5 Days
Region:Nagoya City:Nagoya Mie Prefecture Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-02-24 to 2017-06-30 HKD5,190 up
Japan 7/8 Days Wifi Card
Region:Wi-Fi SIM Card, Hokkaido, Tokyo, Nagoya, Osaka, Kyushu, Okinawa City:Osaka Tokyo Okinawa Nagoya Sapporo Days:7 day 6 night Airline:Not Applicable    Departure:2017-04-12 to 2018-12-31 HKD138 up
Japan Legoland Ticket
Region:Nagoya Days:        HKD0 up
JR Tokai Pass
Region:Tokyo, Alpen Route, Nagoya, Osaka Days:        JPY4,500 up