Shirakawago Accommodation
Region:Japan Week, Nagoya Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2017-03-31 to 2017-12-31 HKD870 up
Nagoya 5D2N
Region:Japan Week, Blockseat, Nagoya, Super Saving Days:5 day 4 night Airline:Hong Kong Express    Departure:2017-07-12 to 2017-08-16 HKD3,290 up
Shoryudo‧Kanazawa 5 Days
Region:Alpen Route, Nagoya Days:5 day 4 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-02-11 to 2017-06-30 HKD5,490 up
Nagoya‧3 Days
Region:Nagoya Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-04-08 to 2017-09-28 HKD3,690 up
Nagoya & Mie Prefecture‧5 Days
Region:Nagoya City:Nagoya Mie Prefecture Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-02-24 to 2017-06-30 HKD5,190 up
Shirakawago Accommodation
Region:Japan Week, Nagoya Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2017-03-31 to 2017-12-31 HKD870 up
Nagoya 5D2N
Region:Japan Week, Blockseat, Nagoya, Super Saving Days:5 day 4 night Airline:Hong Kong Express    Departure:2017-07-12 to 2017-08-16 HKD3,290 up
Shoryudo‧Kanazawa 5 Days
Region:Alpen Route, Nagoya Days:5 day 4 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-02-11 to 2017-06-30 HKD5,490 up
Nagoya‧3 Days
Region:Nagoya Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-04-08 to 2017-09-28 HKD3,690 up
Nagoya & Mie Prefecture‧5 Days
Region:Nagoya City:Nagoya Mie Prefecture Days:3 day 2 night Airline:Cathay Pacific    Departure:2017-02-24 to 2017-06-30 HKD5,190 up