Shikoku 6 days tour
Region:Shikoku City:Kagawa Kochi Tokushima Takamatsu Days:6 day 5 night Airline:China Airlines Description:Takamatsu, Matsuyama, Kochi, Tokushima, Shodoshima Departure:2017-08-26 to 2017-12-31 HKD6,490 up
Shikoku‧5 Days
Region:Selected railway, Shikoku City:Kochi Tokushima Takamatsu Days:5 day 4 night Airline:China Airlines Description:四國是日本本土四島中(北海道、本州、四國、九州)最小的一個,也是世界上第五十大島嶼。More... Departure:2017-03-03 to 2017-12-22 HKD4,990 up
Takamatsu + Kotohira Onsen‧4 Days
Region:Shikoku City:Kagawa Takamatsu Days:4 day 3 night Airline:China Airlines    Departure:2017-03-03 to 2017-12-22 HKD5,490 up
WiFi Router Rental Service
Region:Wi-Fi SIM Card, Hokkaido, Tokyo, Osaka, Shikoku, Kyushu, Okinawa Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2017-06-26 to 2017-12-31 HKD25 up
Setochi Area 5 Days Rail Pass
Region:Nagoya, Osaka, Shikoku, Kyushu Days:     JPY17,000 up
Shikoku 6 days tour
Region:Shikoku City:Kagawa Kochi Tokushima Takamatsu Days:6 day 5 night Airline:China Airlines Description:Takamatsu, Matsuyama, Kochi, Tokushima, Shodoshima Departure:2017-08-26 to 2017-12-31 HKD6,490 up
Shikoku‧5 Days
Region:Selected railway, Shikoku City:Kochi Tokushima Takamatsu Days:5 day 4 night Airline:China Airlines Description:四國是日本本土四島中(北海道、本州、四國、九州)最小的一個,也是世界上第五十大島嶼。More... Departure:2017-03-03 to 2017-12-22 HKD4,990 up
Takamatsu + Kotohira Onsen‧4 Days
Region:Shikoku City:Kagawa Takamatsu Days:4 day 3 night Airline:China Airlines    Departure:2017-03-03 to 2017-12-22 HKD5,490 up
WiFi Router Rental Service
Region:Wi-Fi SIM Card, Hokkaido, Tokyo, Osaka, Shikoku, Kyushu, Okinawa Days:1 day 0 night Airline:Not Applicable    Departure:2017-06-26 to 2017-12-31 HKD25 up
Setochi Area 5 Days Rail Pass
Region:Nagoya, Osaka, Shikoku, Kyushu Days:        JPY17,000 up